บริษัท เอเอสเฟิร์ส จำกัด ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เเละต่อเติมอาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรมงานโครงเหล็กรูปพรรณคลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมถึงงานออกแบบวิศวกรรมโยธา เเละงานสาธารนูปโภคทุกประเภท ได้รับมอบใบรับรองการแสดงความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม จากครอบครัว SPRC หรือ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม